Polityka prywatności

Szanowny Kliencie,

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), chcielibyśmy poinformować Cię o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych przez firmę "Invest Home".

1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest firma "Invest Home" z siedzibą we Włocławku, ul. Reja 12/2

2. Cele przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją umowy lub podjęciem działań na Twoją prośbę przed zawarciem umowy, a także w celach:

Obsługi klienta, w tym kontaktu z Tobą w sprawach związanych z naszą ofertą.
Realizacji umów i transakcji nieruchomościowych.
Dostarczania informacji o nowych ofertach, promocjach lub wydarzeniach.
Przeprowadzania analiz i badań rynku w celu doskonalenia naszych usług.
Wypełniania obowiązków prawnych nałożonych na nas jako administratora danych.


3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie:

Konieczności przetwarzania w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoją prośbę przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Konieczności przetwarzania w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Naszego prawnie uzasadnionego interesu, takiego jak marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


4. Odbiorcy danych osobowych
Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, takim jak dostawcy usług IT, firmy obsługujące naszą stronę internetową, oraz instytucje publiczne w przypadku obowiązku przekazywania danych na podstawie przepisów prawa.

5. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Twoje prawa
Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Możesz skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami pod adresem e-mail lub telefonicznie.

7. Skargi
Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.

Dziękujemy za zaufanie i informujemy, że dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.